Informacja – umieszczania reklam na obiektak PK

Informacja – umieszczania reklam na obiektak PK

Umieszczenie na terenie, budynku i innym obiekcie komunalnym reklamy wymaga pisemnej zgody jego zarządcy.

Wniosek umieszczony poniżej:

W celu umieszczenia reklamy na obiektach sportowych zarządzanych przez Projekt Kępno Sp. z o.o. należy:

– wystosować pisemną prośbę o zamieszczenie reklamy do Projekt Kępno Spółka z o.o.

– dostarczyć projekt graficzny reklamy oraz uzyskać pisemną zgodę od Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie na umieszczenie reklamy na obiektach sportowych na podstawie wypełnionego wniosku (druk do pobrania w siedzibie Projekt Kępno)

– inkasentem opłat za umieszczenie reklamy na obiektach sportowych zarządzanych przez Projekt Kępno Sp. z o.o. jest Gmina Kępno.

Polecane artykuły

Skip to content