KRĄŻKOWY - BOISKO PIŁKARSKIE

przy szkole podstawowej

Przeznaczenie:

Do gry w piłkę nożną

Opis obiektu:

Boisko piłkarskie z nawierzchnią naturalną wraz z dostępem do szatni sportowych

Wymiary kortu:

105 m x 68 metrów szerokości – płyta boiska

Miejsca dla widzów:

Stojące

Wyposażenie obiektu:

Na płycie boiska znajdują się dwie duże bramki wraz z siatkami. Piłko-chwyty z każdej ze stron. Do dyspozycji dwie zadaszone ławki rezerwowych

REKLAMY NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH

Zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach , innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat reguluje Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV / 289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r.
Wzór wniosku oraz szczegóły tutaj 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Kompleksu boisk oraz kortów w Krążkowach (poza płytą boiska)

OPŁATY

  1.  Najem powierzchni rekreacyjnej do 10 m2 na cele handlowe lub gastronomiczne – 2,00 zł*/ godzina za każdy 1 m2 powierzchni
  2.   Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10 m2 na cele handlowe lub gastronomiczne – 1,50 zł*/ godzina za każdy 1m2 powierzchni
  3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe lub gastronomiczne całość – 300,00 zł* / dzień
  4. Korzystanie z kortu od poniedziałku do piątku w godzinach 14-16 – 10 zł* za godzinę
  5. Korzystanie z kortu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-22 – 15 zł* za godzinę
  6. Korzystanie z kortu w sobotę, niedzielę i święta od godziny 10 do 22 – 20 zł* za godzinę
  7. Wynajem całego obiektu na cele sportowe -300 zł*/ dzień
  8. Wynajem całego obiektu na cele sportowe dla klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej -100 zł*/ dzień
  9.  Usługa oświetlenia boiska – 60 zł*/ za 1 godzinę
  10. Usługa oświetlenia boiska dla klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 30zł* / za 1 godzinę

*Ceny i opłaty zawierają podatek VAT (ceny i opłaty brutto)

** ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 31/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

Skip to content