Boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną

Przeznaczenie

do gry w piłkę nożną.

Opis obiektu

Boisko z nawierzchnią sztuczną (trawy wykonane z włókien monofilowych), pozwala na prowadzenie treningów oraz zajęć, zarówno o charakterze amatorskim jak i profesjonalnym. Obiekt ten może być wykorzystywany przez kluby sportowe w trakcie zgrupowań oraz treningów, ale także przez grupy niesportowe na potrzeby organizacji eventów bądź różnych imprez firmowych. Wielkim atutem boiska sztucznego jest możliwość gry w każdych warunkach atmosferycznych bez względu na porę roku.

Wymiar płyty głównej

90 x 55 metrów szerokości. Wolna strefa za linią końcową wynosi 3 metry, za linią boczną 2,5 metra.

Miejsca dla widzów

wyznaczone 102 miejsca siedzące. Obiekt wyposażony także w 2 zadaszone ławki rezerwowych po 12 miejsc siedzących w każdej.

Oświetlenie

obiekt oświetlony.

Wyposażenie obiektu

Na nawierzchni zamontowano 2 duże bramki do gry w piłkę nożną. Za bramkami znajdują się piłkochwyty. Dodatkowo obiekt wyposażony w zestaw 4 bramek o wymiarze 5 x 2 metry. Boisko ogrodzone siatką o wysokości 5 metrów.

Lokalizacja

Rezerwacje obiektu / kalendarz zajęć i sportu szkolnego:

Kamil Urbański
Tel. 797 766 611
e-mail: obiekty.sportowe@pk.kepno.pl                                                                                                        Klucze od obiektu: recepcja hotelu (kontakt z pracownikiem: 512 645 395)

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na ul. Sportowej w Kępnie

Opłaty

  1.  Usługa oświetlenia boiska – 200,00 zł * za 1 godz.
  2.  Usługa oświetlenia boiska dla korzystających z boiska klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 120,00 zł * za 1 godz.
  3.  Usługa oświetlenia boiska w zmniejszonym zakresie (1/2) lamp – 100,00 zł * za 1 godz.
  4.  Usługa oświetlenia boiska  w zmniejszonym zakresie (1/2 lamp) dla korzystających z boiska klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 60,00 zł * za 1 godz.
  5. Opłata za korzystanie z boiska bez oświetlenia – 200,00 zł*/ godzina
  6.  Opłata za korzystanie z boiska bez oświetlenia dla klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 50 zł */godzina

*Ceny i opłaty zawierają podatek VAT (ceny i opłaty brutto)

**ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 3/2022 PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PROJEKT KĘPNO SP. Z O.O. Z DNIA 01 LUTEGO 2022 R.

Skip to content