Boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną

Przeznaczenie

do gry w piłkę nożną.

Opis obiektu

Boisko z nawierzchnią sztuczną (trawy wykonane z włókien monofilowych), pozwala na prowadzenie treningów oraz zajęć, zarówno o charakterze amatorskim jak i profesjonalnym. Obiekt ten może być wykorzystywany przez kluby sportowe w trakcie zgrupowań oraz treningów, ale także przez grupy niesportowe na potrzeby organizacji eventów bądź różnych imprez firmowych. Wielkim atutem boiska sztucznego jest możliwość gry w każdych warunkach atmosferycznych bez względu na porę roku.

Wymiar płyty głównej

90 x 55 metrów szerokości. Wolna strefa za linią końcową wynosi 3 metry, za linią boczną 2,5 metra.

Miejsca dla widzów

wyznaczone 102 miejsca siedzące. Obiekt wyposażony także w 2 zadaszone ławki rezerwowych po 12 miejsc siedzących w każdej.

Oświetlenie

obiekt oświetlony.

Wyposażenie obiektu

Na nawierzchni zamontowano 2 duże bramki do gry w piłkę nożną. Za bramkami znajdują się piłkochwyty. Dodatkowo obiekt wyposażony w zestaw 4 bramek o wymiarze 5 x 2 metry. Boisko ogrodzone siatką o wysokości 5 metrów.

Lokalizacja

Rezerwacje obiektu / kalendarz zajęć i sportu szkolnego:

Kamil Urbański
Tel. 536 531 848
e-mail : obiekty.sportowe@pk.kepno.pl

Klucze: recepcja hotelu (kontakt z pracownikiem: 512 645 395)

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na ul. Sportowej w Kępnie

Opłaty

  1.  Usługa oświetlenia boiska – 200,00 zł * za 1 godz.
  2.  Usługa oświetlenia boiska dla korzystających z boiska klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 120,00 zł * za 1 godz.
  3.  Usługa oświetlenia boiska w zmniejszonym zakresie (1/2) lamp – 100,00 zł * za 1 godz.
  4.  Usługa oświetlenia boiska  w zmniejszonym zakresie (1/2 lamp) dla korzystających z boiska klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 60,00 zł * za 1 godz.
  5. Opłata za korzystanie z boiska bez oświetlenia – 200,00 zł*/ godzina
  6.  Opłata za korzystanie z boiska bez oświetlenia dla klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności gospodarczej – 50 zł */godzina

*Ceny i opłaty zawierają podatek VAT (ceny i opłaty brutto)

** Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kępno administrowanych przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

REKLAMY NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH

Zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach , innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat reguluje Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11  lipca 2003 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV / 289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r.
Wzór wniosku oraz szczegóły tutaj 

Skip to content