PROJEKT Kępno Spółka z o.o.
ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

Biuro zarządu:
Małgorzata Lempert
tel. 668-119-787, wewn. 1
e-mail: biuro@pk.kepno.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

ul. Ratuszowa 12, 63-600 Kępno
tel. 668-119-787, wewn. 2
e-mail: spp@pk.kepno.pl

TARGOWISKO MIEJSKIE

Polna, 63-600 Kępno
tel.: 668-119-787, wewn. 1
e-mail: targowisko@pk.kepno.pl

QARIUM KĘPNO

ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno

Administracja:

tel. 668-119-787, wewn. 6
e-mail : biuro.qarium@pk.kepno.pl

Kierownik obiektu:

tel. 668-119-787, wewn. 6
e-mail : kierownik.qarium@pk.kepno.pl

Kasa:

tel. 668-119-787, wewn. 7
e-mail :kasa.qarium@pk.kepno.pl

Koordynator instruktorów:

tel. 668-119-787, wewn. 5
instruktor.qarium@pk.kepno.pl

OBIEKTY SPORTOWE

tel: 668-119-787, wewn. 4

obiekty.sportowe@pk.kepno.pl

Rezerwacje hotelu/kalendarz imprez:

Biuro Spółka Projekt Kępno
Tel. 668-119-787, wewn. 3
e-mail : rezerwacja@pk.kepno.pl

Harmonogram zajęć/kalendarz sportu szkolnego:

Tel. 668-119-787, wewn. 4
e-mail : sport@pk.kepno.pl

Najem obiektów sportowych:

Tel.  668-119-787, wewn. 4
e-mail : obiekty.sportowe@pk.kepno.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Dane kontaktowe:

tel.: 668-119-787, wewn. 8

iod@pk.kepno.pl

Skip to content