Stadion Miejski z nawierzchnią naturalną

Przeznaczenie

do gry w piłkę nożną oraz uprawiania lekkiej atletyki.

Opis obiektu

stadion wyposażony w płytę główną z nawierzchnią naturalną. Pielęgnacją murawy zajmuje się profesjonalna firma. Stadion przystosowany do organizowania imprez lekkoatletycznych. Obiekt z zapleczem techniczno – gospodarczym, w skład którego wchodzą m.in. 2 duże szatnie sportowe, pomieszczenie biurowe oraz zaplecze gastronomiczne.

Wymiar:

• płyta główna stadionu – 105 x 68 metrów szerokości.
• bieżnia lekkoatletyczna – obwód długości 400 metrów, posiadająca 4 wyznaczone tory biegu.

Miejsca dla widzów

stadion piłkarski o pojemności 1004 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony w 2 zadaszone ławki rezerwowych, po 12 miejsc w każdej.

Oświetlenie – brak oświetlenia.

Wyposażenie obiektu

na nawierzchni zamontowano 2 duże bramki do gry w piłkę nożną. Za bramkami znajdują się piłkochwyty. Dodatkowo obiekt wyposażony w 4 bramki o wymiarze 5 x 2 metry oraz niezbędny sprzęt do uprawiania lekkiej atletyki

Lokalizacja

Rezerwacje obiektu / kalendarz zajęć i sportu szkolnego:

tel: 668-119-787, wewn. 4
e-mail:obiekty.sportowe@pk.kepno.pl                                                                                                          Klucze: recepcja hotelu (kontakt z pracownikiem): 668-119-787, wewn. 3

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Kępnie (poza płytą boiska i stadionu oraz urządzeniami lekkoaltetycznymi)

OPŁATY

  1.  Najem powierzchni rekreacyjnej do 10 m2 na cele handlowe lub gastronomiczne – 2,00 zł*/ godzina za każdy 1 m2 powierzchni
  2.   Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10 m2 na cele handlowe lub gastronomiczne – 1,50 zł* godzina za każdy 1m2 powierzchni
  3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe lub gastronomiczne całość -1000,00 zł*/dzień
  4. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele sportowe całość – 300,00 zł* / dzień

*Ceny i opłaty zawierają podatek VAT (ceny i opłaty brutto)

** ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 31/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

REKLAMY NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH

Zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach , innych obiektach i urządzeniach komunalnych
oraz pobierania z tego tytułu opłat reguluje Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11
lipca 2003 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV / 289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października
2009 r.
Wzór wniosku oraz szczegóły tutaj 

Skip to content