Zgodnie z § 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” każdy beneficjent zobowiązany jest do informowania o uzyskaniu Subwencji Finansowej z PFR. Poziom wsparcia uzyskany przez Spółkę Projekt Kępno Sp. z o.o. w tym niezwykle trudnym dla naszej kluczowej działalności okresie pandemicznym to prawie 1,45 mln PLN.

Skip to content