Parkometry funkcjonujące w kępińskich strefach płatnego parkowania

Instrukcja obsługi parkomatu CALE CWT Compact

ctw m

Siedziba biura

Adres: ul. Ratuszowa 12, 63-600 Kępno

Godziny funkcjonowania biura:
Poniedziałek – Piątek – 8:00 – 17:00,
Telefon: 668 119 787
E-mail: spp@pk.kepno.pl

W Biurze stref płatnego parkowania można załatwić wszystkie sprawy związane z korzystaniem ze stref (zakup kart abonamentowych, wnoszenie opłat dodatkowych, zgłaszanie reklamacji, zgłaszanie niesprawności parkometrów itp.).

IMG_20190412_100644

Mapa

kliknij w mapkę aby powiększyć

SPP

Pobierz Aplikacje

Dzięki aplikacji możesz wygodnie płacić telefonem w dowolnym miejscu. Zobacz instrukcje instalacji poniżej.

Aplikacja e Park 

Strefy i ceny

Zgodnie z uchwałą nr LV/328/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r. obszar stref płatnego parkowania wyznaczają:

1) pasy drogowe następujących ulic:

  1. a) Ks. Piotra Wawrzyniaka – od ul. Mickiewicza do ul. Obr. Pokoju,
  2. b) Lipowa,
  3. c) Pocztowa,
  4. d) Poniatowskiego – od ulicy Warszawskiej do Alei Marcinkowskiego,
  5. e) Rynek – z wyłączeniem południowej pierzei Rynku,
  6. f) Sienkiewicza – odcinek wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 1,
  7. g) Staszica – odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Pocztowej,
  8. h) Warszawska – od Rynku do Alei Ludwika Zamenhofa,
  9. i) Obrońców Pokoju – od skrzyżowania ulic Ks. P. Wawrzyniaka i Krętej do skrzyżowania z ulicą Kwiatową,

2) parkingi przy ulicach Polnej i Rzeźnickiej,

3) parking u zbiegu ulic: Ks. P. Wawrzyniaka, Gen. Sikorskiego i Szpitalnej.

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 sierpnia  2020 r. stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wnoszone w parkomatach od 1 października 2020 r. wynoszą:

1) za pierwszą godzinę postoju – 2,40 zł,

2) za drugą godzinę postoju – 2,60 zł,

3) za trzecią godzinę postoju – 3,00 zł,

4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju (powyżej trzech godzin) – 2,40 zł.

Minimalny opłacony czas parkowania w strefach płatnego parkowania wynosi 40 minut za kwotę 1,60 zł.

Sposoby pobierania opłat:

Podstawowym sposobem pobierania opłat za postój pojazdów są parkomaty, w

których opłatę można wnosić monetami.

Ponadto wprowadzono alternatywne sposoby płatności przy użyciu telefonów

komórkowych poprzez operatora mobilnego ePARK oraz kartą płatniczą

poprzez czytnik umieszczony w parkomacie.

 

Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą też być wnoszone w postaci opłat zryczałtowanych (abonamenty). Opłaty te od 1 października 2020 r. wynoszą:

1) karta abonamentowa jednotygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 60,00 zł,

2) karta abonamentowa dwutygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 110,00 zł,

3) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 220,00 zł,

4) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania z wyłączeniem Rynku – 100,00 zł,

5) karta abonamentowa roczna (identyfikator mieszkańca) – 240,00 zł.

6) za postój przez całą dobę na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. „koperta”) – karta abonamentowa parkingowa roczna – 5.000,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej:

a/ 40zł- w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia (w przypadku wpłaty przelewem na konto bankowe, liczy się data wpływu na konto)

b/ 80zł- po upływie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia

Opłaty dodatkowe za nieopłacony postój uiszcza się gotówką lub kartą płatniczą w Biurze SPP bądź opłaty te mogą być wpłacone na poniższy rachunek bankowy:

Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Numer rachunku bankowego SANTANDER BANK POLSKA: 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Uchwała

Projekt Kępno Sp. z o.o. zarządza SPP w Kępnie na podstawie Uchwały nr XLVIII/365/2017 w sprawie powierzenia spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie zadania własnego Gminy Kępno polegającego na świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poprzez zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna.

Skip to content