WOLNE STANOWISKA PRACY!

Przedsiębiorstwo  Projekt Kępno Sp. z o.o. poszukuje pracowników na dwa wolne stanowiska pracy w obiekcie krytej pływalni Qarium Kępno:

 • Technolog uzdatniania wody
 • Konserwator / Specjalista ds. technicznych (specjalność: instalacje sanitarne)

Miejsce pracy: Kępno, ul. Sportowa 11

Forma zatrudnienia: pełny etat, 3-zmianowy system pracy w wymiarze 8h lub 12h dziennie.

Obowiązki: 

 • Eksploatacja systemu uzdatniania wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),
 • Nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),
 • Ścisła współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie oraz obsługującym spółkę akredytowanym laboratorium (dotyczy stanowiska technologa)
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji sanitarnych: wod.-kan., grzewczych, chłodniczych, wentylacji (dotyczy stanowiska konserwatora/specjalisty ds. technicznych),
 • Prowadzenie bieżących napraw / remontów,
 • Bieżąca kontrola pozostałych zainstalowanych na obiekcie urządzeń, instalacji.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Rzetelność, odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy,
 • Dążenie do rozwoju zawodowego i zdobywania wiedzy.

Preferowane umiejętności:

 • Wykształcenie kierunkowe (w przypadku technologa, np.: Inżynieria Środowiska, Chemia, Technologia Chemiczna),
 • Uprawnienia energetyczne Gr.2 w zakresie eksploatacji (dotyczy stanowiska konserwatora /specjalisty ds. technicznych),
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

Oferujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie komunalnym o ustabilizowanej pozycji rynkowej,
 • Stałą umowę o pracę i wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji,
 • Profesjonalne szkolenia oraz w przypadku wymiernych efektów pracy – możliwość awansu.

CV należy składać bezpośrednio w Biurze Zarządu Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o., ul. Sportowa 9 w Kępnie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesyłając je na adres e-mail: biuro.qarium@pk.kepno.pl.

Informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty współpracy.

praca-spolka
Skip to content