Kompleks Boisk Sportowych „ORLIK 2012”

Przeznaczenie

do gry w piłkę nożną.

Opis obiektu

boisko powstało z realizacji programu „ORLIK 2012”. Nawierzchnia wykonana z trawy syntetycznej.

Wymiar

56 x 28 metrów szerokości. Wolna strefa za linią końcową wynosi 3 metry, za linią boczną 2 metry.

Miejsce dla widzów

brak miejsc siedzących.

Oświetlenie

obiekt oświetlony.

Wyposażenie

na nawierzchni zamontowano 2 bramki do piłki nożnej o wymiarze 5 x 2 metry. Za każdą z bramek znajdują się piłkochwyty. Zaplecze stanowi budynek sanitarno – szatniowy. Cały obiekt ogrodzony siatką o wysokości 4 metrów.

Galeria

Kontakt:

Kamil Urbański – 536 531 848 / e-mail: obiekty.sportowe@pk.kepno.pl
Paweł Ruszkowski – 723 892 049 / e-mail: sport@pk.kepno.pl

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Kompleksu sportowego “Orlik” na ul. Nowowiejskiego w Kępnie

OPŁATY

  1. Najem powierzchni rekreacyjnej do 10m2 na cele handlowe lub gastronomiczne (poza boiskiem ze sztucznej nawierzchni) – 2,00 zł */ godzina za każdy m2 powierzchni
  2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m2 na cele handlowe lub gastronomiczne (poza boiskiem ze sztucznej nawierzchni) – 1,50 zł */godzina / za każdy  m2 powierzchni
  3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe lub gastronomiczne całość (poza boiskiem ze sztucznej nawierzchni) – 1000,00 zł * dziennie
  4. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele sportowe całość (poza boiskiem ze sztucznej nawierzchni) – 300,00 zł * dziennie
  5. Usługa oświetlenia boiska – 200,00 zł * za 1 godz.
  6.  Usługa oświetlenia boiska dla korzystających z boiska klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz nieprowadzące działalności gospodarczej  – 100 zł * za 1 godz.

*Ceny i opłaty zawierają podatek VAT (ceny i opłaty brutto)

** Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kępno administrowanych przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

REKLAMY NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH

Zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach , innych obiektach i urządzeniach komunalnych
oraz pobierania z tego tytułu opłat reguluje Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11
lipca 2003 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV / 289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października
2009 r.
Wzór wniosku oraz szczegóły tutaj 

To jest wiadomość tekstowa. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.

Skip to content