Unieważnienie 1. przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Unieważnienie 1. przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Z końcem 2016 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem firm specjalizujących się w budowie obiektów basenowych w Polsce i za granicą. Niestety 4 oferty, które zostały złożone z końcem lutego 2017 r. w ramach I-go postępowania przetargowego przekroczyły zakładany budżet i wartości kosztorysowe projektu, dlatego przetarg zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych został unieważniony. Nie bez znaczenia na zaistniałą sytuację było oczekiwanie przez inwestora bardzo wysokiej jakości wykonania robót, ale niestety i aktualna sytuacja rynkowa podyktowana m.in. zwiększoną aktywnością inwestycyjną w sektorze publicznym oraz fakt zwiększenia stawki płacy minimalnej i roboczogodziny. Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno oraz Zarządowi Spółki zależy przede wszystkim na zastosowaniu rozwiązań gwarantujących wieloletnią trwałość i niskie koszty utrzymania nowo powstającego obiektu krytej pływalni, dlatego też trudno się przychylać do zastosowania np. tańszych zamienników, które proponują w toku procedury wykonawcy robót.

Polecane artykuły

Skip to content