Opłata targowa

Opłata targowa

Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z przepisami powraca obowiązek uiszczania opłaty targowej za handel na terenie Miasta i Gminy Kępno. W 2021 r. pobór owej opłaty był rekompensowany Gminom przez budżet Państwa. Nowością w 2022 roku będą niewątpliwie wprowadzone zwolnienia z ww. opłaty dla rolników i ich domowników tytułem sprzedaży płodów rolnych w piątki i soboty. Pełne brzmienie i zapisy ustawy dostępne w linku http://pk.kepno.pl/targowisko-miejskie/. Niezmiennie prosimy wszystkich handlujących i osoby odwiedzające targowisko miejskie przy ul. Polnej o zachowanie wszystkich obowiązujących zasad ostrożności dot. pandemii COVID-19.

Polecane artykuły

Skip to content