Spółka Projekt Kępno

O nas

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie utworzona została przez Gminę Kępno w roku 2003 jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Park Wodny”. Jej celem początkowo miała być przede wszystkim budowa krytej pływalni w Kępnie przy ul. Walki Młodych (dziś ul. Sportowa). W latach 2003-2015 nie prowadziła ona jednak działalności gospodarczej. Jej rozwój rozpoczął się dopiero z końcem 2015 r. kiedy Gmina Kępno jako jej jedyny udziałowiec zmieniła nazwę Spółki na „Projekt Kępno” i rozszerzyła znacząco zakres jej działalności.

Na mocy umów wykonawczych powierzone jej zostało kompleksowe zarządzania strefami płatnego parkowania w Kępnie oraz zarządzanie targowiskiem miejskim. Dynamiczny rozwój działalności Spółki w zakresie prowadzenia inwestycji gminnych rozpoczął się wraz z jej przygotowaniem do kluczowej inwestycji czyli budowy krytej pływalni. Dodatkowe cele jakie na mocy umowy spółki postawiono przez Projekt Kępno to wykonywanie zadań własnych Gminy Kępno także w zakresie prowadzenia działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami stanowiącymi mienie komunalne gminy oraz świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, organizacji sportu, rehabilitacji, rekreacji i kultury.

Spółka Projekt Kępno w liczbach

Dla mieszkańców Gminy i Miasta Kępno
10

Koncertów w 2018 roku

67

Imprez w 2018 roku

25000

Zadowolonych klinetów

100

kampani informacyjnych

Obiekty zarządzane przez naszą spółkę:

wszystkie informacje w jednym miejscu
Hala Widowiskowa

W budynku znajdują się: wielofunkcyjna płyta do gier, siłownia, sauna, sala gimnastyczno-sekcyjna oraz .....

QARIUM Kępno

To jedna z najnowocześniejszych w Polsce krytych pływalni. Położona w południowej Wielkopolsce, w centrum Kępna.

Hotel

Do dyspozycji naszych gości są pokoje 1, 2, 3 oraz 4 osobowe

Stadion Miejski

Stadion wyposażony w płytę główną z nawierzchnią naturalną. Stadion przystosowany również do organizowania imprez lekkoatletycznych.

box-boiska
Boiska w Kępnie

W skład kompleksu boisk w Kępnie wchodzi Stadion Miejski, Orliki, Korty Tenisowe i inne

Korty tenisowe

kompleks 3 boisk o nawierzchni ceglanej przeznaczony do gry pojedynczej oraz podwójnej.

Lodowisko

Obiekt przy kępińskim „Orliku” (ul. Nowowiejskiego) czynny w każdą zimę

Basen zewnętrzny

W ciepłe dni wakacyjne na terenie kąpieliska chętnie wypoczywają mieszkańcy Kępna i okolic

Targowisko miejskie

Wszystkie informacje dla klientów i sprzedawców

Zadania

Rada Miejska w Kępnie na mocy uchwały z czerwca 2017 r. wyraziła  zgodę na wniesienie przez Gminę Kępno aportem do spółki  Projekt Kępno Sp. z o.o. mienia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który ostatecznie został zlikwidowany. W obliczu powyższego Spółka stała się właścicielem pełnowymiarowej hali widowisko-sportowej z hotelem i przyległymi terenami przy ul. Sportowej 9 (w tym także stawu), amfiteatru i basenu zewnętrznego przy ul. Zamkowej 5.

Na mocy uchwał Rady Miasta Kępno z 28 grudnia 2017 Spółka Projekt Kępno poza zarządzaniem Strefami Płatnego Parkowania (okres powierzenia zadania własnego Gminy:  01.01.2018 r. – 31.12.2027) i  zarządzania targowiskiem miejskim (okres powierzenia zadania własnego Gminy:  01.01.2018 r. – 31.12.2037) , świadczy usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, organizacji sportu, rehabilitacji, rekreacji i kultury, będących kiedyś w sferze działalności samorządowego zakładu budżetowego Gminy Kępno- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (okres powierzenia zadania własnego:  01.01.2018 r. – 31.12.2037). Aktualnie Spółka odpowiada za inicjowanie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej (tut. współdziała ze szkołami i stowarzyszeniami kultury  fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami).  Ponadto, utrzymuje i administruje licznymi urządzeniami i obiektami sportowymi, wypoczynkowymi i rekreacyjnymi należącymi do Gminy Kępno, przede wszystkim:
– stadionem miejskim przy ul. Sportowej w Kępnie,
– boiskiem treningowym ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej w Kępnie,
– kompleksem boisk sportowych „Orlik” wraz
– kompleksem boisk oraz kortami  w Krążkowach,
– boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie,
– boiskiem i kortem tenisowym w Hanulinie,
– świetlicą z polem namiotowym i wiatą grillową w Mikorzynie;

Świadczy usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni i pielęgnacji boisk administrowanych przez LZS z terenu Gminy Kępno w szczególności boiska w:
–  Mikorzynie,
–  Ostrówcu/Myjomicach,
–  Kierznie,
–  Świbie,
–  Olszowej.

Odpowiada także za przygotowanie obiektów sezonowych, np. lodowiska oraz organizację festynów, imprez kulturalno-sportowych i innych imprez masowych na zarządzanych obiektach.

Dodatkowo, po zakończonym pomyślnie w grudniu 2018 roku procesie inwestycyjnym na mocy umowy wykonawczej z dnia  17 marca 2017 r. na świadczenie usługi publicznej w zakresie finansowania, budowy i zarządzania krytą pływalnią w Kępnie na Spółce i jej zasobach kadrowych spoczywa kompleksowe administrowanie  nowoczesnym obiektem rekreacyjno-sportowym QARIUM Kępno z bogatą strefą SPA przy ul. Sportowej 11 (okres powierzenia zadania własnego Gminy: 01.04.2017 r. – 31.12.2032 r.)

Nie można także zapomnieć o tym, że Spółka prowadzeni obsługę inwestorską wykonywaną w imieniu i na rzecz Gminy Kępno na zasadach inwestora zastępczego w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji czy bieżących remontów gminnych budynków, budowli, obiektów inżynierskich, ale przede wszystkim obiektów sportowych i innych służących realizacji zadań własnych Gminy Kępno.

Biuro Zarządu znajduje się w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Kępnie, ul. Sportowa 9 (wejście i parking od strony stawu).

Władze

Rada Nadzorcza w składzie:

– Aleksander Woźniak,

– Michał Pyrzyk,

– Paweł Pichur

Prezes Zarządu:

Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska

Status Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000167008

 

Struktura kapitałowa – jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Kępno.

Aktualny kapitał Spółki: 23.989.000,00 zł

Ilość udziałów: 23.989

Wartość nominalna udziału: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)