OTWARTE TARGOWISKO MIEJSKIE W KĘPNIE !

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Chcemy wspierać lokalnych rolników. Na targowisku może odbywać się zarówno handel płodami rolnymi jak i innymi produktami. Prosimy o zachowanie zasad ostrożności zawartych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

 

Targowisko miejskie przy ul. Polnej w Kępnie jest czynne:

w okresie letnim tj. od  1 kwietnia do 30 września w godz. 6.00 – 14.00
w okresie zimowym w godz. 7.00 do 14.00

Należy pamiętać o odpowiednim zachowaniu reżimu sanitarnego tj. noszenie maseczek oraz zachowaniu dystansu społecznego – 1,5m.

 

Kontakt:

tel.: 666 851 716
e-mail: targowisko@pk.kepno.pl

INFORMACJA DLA HANDLUJĄCYCH POZA TERENEM TARGOWISKA

W związku z zapisami Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/105/2015 w Kępnie z dnia 26.11.2015 r. wszystkie osoby  fizyczne, osoby  prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami położonymi na terenie Gminy Kępno zobligowane są również do uiszczenia opłaty  targowej (§ 2 ust. 2-5 ww. uchwały ).

Opłaty można  uiszczać:

1 . Bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Kępno prowadzony przez Santander Oddział w Kępnie nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615.

2. W siedzibie Spółki Projekt Kępno – inkasenta opłaty targowej (ul. Sportowa 9, Kępno od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub bezpośrednio za potwierdzeniem uiszczenia opłaty – u upoważnionego pracownika Spółki.

REKLAMY NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH

Zasady umieszczania reklam na terenach, budynkach , innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat reguluje Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniona Uchwałą nr XLIV / 289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r.
Wzór wniosku oraz szczegóły tutaj 

Skip to content