Zatwierdzenie przez Starostę Kępińskiego projektu budowlanego na mocy decyzji Nr 698/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę

Zatwierdzenie przez Starostę Kępińskiego projektu budowlanego na mocy decyzji Nr 698/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę

Największą inwestycją, do której przygotowuje się obecnie Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jest budowa krytej pływalni w Kępnie przy ulicy Walki Młodych, której finalizacja zaplanowana jest na jesień 2018 roku. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się wstępnie na kwotę ok. 23 mln złotych.

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jako inwestor pomyślnie zakończyła fazę projektową krytej pływalni w Kępnie. Na mocy decyzji nr 698/2016 Starosta Kępiński zatwierdził złożony w październiku 2016 r, projekt budowlany i w dniu 16 grudnia 2016 r, udzielił pozwolenia na budowę.

Nadanie decyzji klauzuli ostateczności pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w której szacunkowa wartość zamówienia przekracza 5.225.000 euro.

Polecane artykuły

Skip to content