MOJE BOISKO "ORLIK 2012"

Po ponad 10 latach intensywnego użytkowania kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie, obiekt doczekał się modernizacji. Na cel inwestycyjny Spółce Projekt Kępno udało się pozyskać dotację bezzwrotną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 40% kwoty kosztów kwalifikowanych. Jeszcze w tracie oceny merytorycznej wniosku przeprowadzono skutecznie postępowania przetargowe, by na mocy zawartych już umów – wybrane firmy wykonawcze mogły przystąpić do zaplanowanych prac. Pod koniec marca 2024 r. rozpoczęła się wymiana ogrodzenia boisk wraz z wymianą piłkochwytów. Kolejnym etapem modernizacji była wymiana opraw oświetleniowych na LED, która zrealizowana została w maju 2024 r. Aktualnie trwa remont nawierzchni boiska do koszykówki i siatkówki oraz konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej. Wierzymy, że kompleks boisk “Orlik 2012” już w nowej odsłonie, będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata.

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE (WYBÓR WYKONAWCÓW ROBÓT)

Skip to content