WOLNE STANOWISKA PRACY!

WOLNE STANOWISKA PRACY!

Przedsiębiorstwo Projekt Kępno Sp. z o.o. poszukuje pracowników na dwa wolne stanowiska pracy w obiekcie krytej pływalni Qarium Kępno:
Technolog uzdatniania wody
Konserwator / Specjalista ds. technicznych (specjalność: instalacje sanitarne)
Miejsce pracy: Kępno, ul. Sportowa 11.
Forma zatrudnienia: pełny etat, 3-zmianowy system pracy w wymiarze 8h lub 12h dziennie.
Obowiązki:
• Eksploatacja systemu uzdatniania wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),
• Nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),
• Ścisła współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie oraz obsługującym spółkę akredytowanym laboratorium (dotyczy stanowiska technologa),
• Nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji sanitarnych: wod.-kan., grzewczych, chłodniczych, wentylacji (dotyczy stanowiska konserwatora/specjalisty ds. technicznych),
• Prowadzenie bieżących napraw / remontów,
• Bieżąca kontrola pozostałych zainstalowanych na obiekcie urządzeń, instalacji.
Szczegółowe informacji po wejściu w link:
CV należy składać bezpośrednio w Biurze Zarządu Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o., ul. Sportowa 9 w Kępnie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesyłając je na adres e-mail: biuro.qarium@pk.kepno.pl.

Polecane artykuły

Skip to content