Forma prawna – osoba prawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Powstanie spółki: w 2003 r. Gmina Kępno utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Park Wodny”, której celem była budowa krytej pływalni w Kępnie przy ul. Walki Młodych. W latach 2003-2015 spółka „Park Wodny” nie prowadziła działalności gospodarczej. Gmina Kępno jest jedynym udziałowcem spółki, która w dniu 20 maja 2015 r. zmieniła  nazwę na Projekt Kępno Sp. z o.o. (akt notarialny rep. A nr 3974/2015) Rozszerzony został zakres działania spółki  przez możliwość powierzenia jej zadań z  zakresu prowadzenia inwestycji gminnych (w tym budowy krytej pływalni), zarządzania strefami płatnego parkowania w Kępnie, przebudowy targowiska miejskiego i zarządzania nim, prowadzenia działań z zakresu ochrony zabytków i promocji Gminy Kępno. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu (IX Wydział Gospodarczy KRS) w dniu 14 lipca 2015 r.

 Dokumenty Spółki:

1/ umowa spółki,

2/ regulamin zarządu,

3/ regulamin Rady Nadzorczej,

4/ regulamin Zgromadzenia Wspólników.

 Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 POZNAŃ

 Kapitał Spółki

23.989.000,00 zł

Ilość udziałów

23.989

 Wartość nominalna udziału

1.000 zł (jeden tysiąc złotych)

Struktura kapitałowa

Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Kępno.

Skip to content