Roboty ziemne i przygotowawcze, rozbiórki elementów zewnętrznych

Roboty ziemne i przygotowawcze, rozbiórki elementów zewnętrznych

Zgodnie z harmonogramem robót rozpoczęto roboty ziemne mające na celu usunięcie humusu oraz przygotowania wykopów wraz z odwodnieniem umożliwiających wykonanie dalszych zaplanowanych zadań.

Równolegle z ww. robotami trwają również prace dotyczące rozbiórek elementów zewnętrznych m.in. trybun, elementów dróg. Po wykonaniu pierwszych prac przygotowawczych możliwe będzie przystąpienie do kolejnego etapu, czyli wykonanie fundamentów obiektu krytej pływalni.

Polecane artykuły

Skip to content