Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

Inwestor Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. dokonał protokolarnego przekazania bezpośredniego placu budowy Generalnemu Wykonawcy. Przekazanie odbyło się dla zadania inwestycyjnego nazwą „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.

Polecane artykuły

Skip to content