Przekazanie placu budowy – kryta pływalnia

Przekazanie placu budowy – kryta pływalnia

Dnia 19.06.2017r. Inwestor Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. dokonał protokolarnego przekazania bezpośredniego placu budowy Generalnemu Wykonawcy.
Przekazanie odbyło się dla zadania inwestycyjnego nazwą “Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.

Polecane artykuły

Skip to content