Podpisanie umowy o roboty budowlane – “Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Podpisanie umowy o roboty budowlane – “Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. dnia 09 czerwca 2017 r. podpisała umowę o roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą dla zadania inwestycyjnego pod nazwą “Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.
Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm w składzie:
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., S.k. – Lider
AGB 2 Sp. zo.o. – Partner
Przedmiot umowy z Generalnym Wykonawcą uznany zostanie za wykonany po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych na mocy odbioru końcowego, po przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i przekazaniu obiektu do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.

Polecane artykuły

Skip to content