Pływalnia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg o roboty budowlane

Pływalnia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg o roboty budowlane

Zamawiający – Spółka Projekt Kępno Sp. z o. o. dnia 17 maja 2017 r. poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie II przetargu na wykonawstwo robót budowlanych pod nazwą “Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.
W wyniku wspomnianego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie:
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. zo.o., S.k. – Lider
AGB 2 Sp. zo.o. – Partner

Polecane artykuły

Skip to content