Otrzymaliśmy certyfikat

Otrzymaliśmy certyfikat

Spełniając szereg wymagań, które zostały Nam postawione przez Organ Kontrolujący, informujemy że Państwa dane wrażliwe są u Nas jak najbardziej bezpieczne. Nadany certyfikat stanowi potwierdzenie przeprowadzonej kontroli i znalazł już nawet swoje miejsce w Biurze Zarządu Spółki, na jednej ze ścian.

Polecane artykuły

Skip to content