Oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki Projekt Kępno

Oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki Projekt Kępno

Pytanie zamieszczone w mediach społecznościowych przez Panią poseł Andżelikę Możdżanowską:

„SZANOWNI MIESZKAŃCY KĘPNA

Czy kępińskie parkometry działają nielegalnie? Żądanie wpisania numeru rejestracyjnego przy parkowaniu – na bilecie parkingowym – to łamanie prawa zgodnie z wyrokiem WSA źródło: dzisiejsza Dziennik Gazeta Prawna 28 czerwca 2017″

Pani Poseł,

Uprzejmie informuję, że obowiązujący w Gminie Kępno sposób poboru opłat za parkowanie jest zgodny z przepisami prawa.

Przywołany przez Panią wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnaturze VII SA/Wa 1069/16 z dnia 13 kwietnia 2017 r. został wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy tylko Warszawy, a ponadto jest nieprawomocny. Współczesne systemy parkingowe, zarządzane przez internet, wymagają podawania numerów rejestracyjnych, m.in. w celu usprawnienia obsługi klienta i obiektywnego rozpatrywania reklamacji

Jeżeli obowiązujące w Polsce prawo oraz przyjęta linia orzecznicza będą jednoznacznie wskazywały, że podawanie numeru rejestracyjnego podczas korzystania ze stref płatnego parkowania narusza prawo, Gmina Kępno z pewnością dostosuje swoje urządzenia parkingowe do tego wymogu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Janusz Nowak

Pełny tekst oświadczenia – PDF – KLIK!

Polecane artykuły

Skip to content