Ogłoszenie pierwszego przetargu na wykonawstwo robót budowlanych dotyczących budowy krytej pływalni

Ogłoszenie pierwszego przetargu na wykonawstwo robót budowlanych dotyczących budowy krytej pływalni

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jako inwestor pomyślnie zakończyła fazę projektową krytej pływalni w Kępnie. Na mocy decyzji nr 698/2016 Starosta Kępiński zatwierdził złożony w październiku 2016 r, projekt budowlany i w dniu 16 grudnia 2016 r, udzielił pozwolenia na budowę. Nadanie decyzji klauzuli ostateczności pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w której szacunkowa wartość zamówienia przekracza 5.225.000 euro.

Z końcem 2016 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem firm specjalizujących się w budowie obiektów basenowych w Polsce i za granicą.

Polecane artykuły

Skip to content