Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji krytej pływalni w Kępnie

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji krytej pływalni w Kępnie

Informujemy, że dnia 8 grudnia 2015 r. Spółka PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy krytej pływalni przy ul. Walki Młodych w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej oraz wskazanie autora zwycięskiej pracy konkursowej, bądź zespołu autorskiego, z którym PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. podejmie negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki odnośnie wysokości wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1 (I piętro) do dnia 22.12. 2015 r. a ostateczny termin na składanie prac konkursowych upływa dnia 04.04.2016 r. o godzinie 13:00.

Złożone prace konkursowe będą ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:

1) Wykorzystanie rozwiązań pozytywnie wpływających na koszty przyszłej eksploatacji obiektu – 55%,

2) Jakość idei projektowej – 30 %,

3) Walory programowo-przestrzenne – 10 %,

4) Cena opracowania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej – 5%.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się Regulaminie konkursu, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. w poniższej zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Polecane artykuły

Skip to content