Ogłoszenie II przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Ogłoszenie II przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Spółka Projekt Kępno Sp, z o.o. dnia 08 marca 2017r. wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w celu jego publikacji i dokumentacja przetargowa na budowę krytej pływalni w Kępnie w ramach drugiego postępowania dostępna jest już w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki:

Termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia publicznego pozostaje realizacja I etapu budowy krytej pływalni w Kępnie w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektu z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących kolejnych etapów realizacji inwestycji, tj. budowy łącznika podziemnego z halą sportową i saun zewnętrznych, a także sieci zewnętrznych.

Polecane artykuły

Skip to content