Ogłoszenie I przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Ogłoszenie I przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Spółka Projekt Kępno Sp, z o.o. dnia 23 maja 2017r. Ogłosiła przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.

Informacja i materiały dotyczące postępowania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o.

Polecane artykuły

Skip to content