Nauka jazdy na łyżwach

Nauka jazdy na łyżwach

Gmina Kępno złożyła wniosek o dofinansowanie nauki jazdy na łyżwach, jego wyniki zostaną ogłoszone w grudniu br.
Projekt ten został poświęcony organizacji zajęć na naszym Kępińskim lodowisku. Główną ideą projektu jest zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci, Gmina Kępno chce zorganizować naukę jazdy na łyżwach, która jest traktowana jako jedna z podstawowych umiejętności. Jazda na łyżwach to aktywność, która bardzo wszechstronnie rozwija ciało i osobowość.
Będą to zajęcia łyżwiarstwa o charakterze ogólnorozwojowym. W trakcie trwania projektu prowadzone będą zajęcia nauki jazdy na łyżwach, uczestnicy poznają podstawowe techniki poruszania i zatrzymywania się na lodowisku.
Zajęcia odbywać się będą w okresie od stycznia do końca lutego, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych oraz w soboty od stycznia do lutego).
Prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora nauki jazdy na łyżwach i przez instruktorów sportu.
Zajęcia będą BEZPŁATNE !

Informacja o naborze do udziału w projekcie zostanie przekazana do szkół, umieszczona również będzie na stronie internetowej : http://www.kepno.pl/ oraz na stronie internetowej : KLIK!

W razie niesprzyjających warunków pogodowych zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym będą odbywały się w sali gimnastycznej lub w hali sportowej pod opieką wykwalifikowanego instruktora, na której zorganizowane zostaną gry i zabawy.

Szczegółowy program nauki jazdy na łyżwach (z elementami łyżwiarstwa figurowego):
1. Nauka postawy łyżwiarskiej, zasad bezpiecznego poruszania się po lodowisku.
2. Nauka bezpiecznego sposobu zachowania podczas upadku, nauka wstawania z upadku.
3. Technika jazdy w przód różnymi sposobami (odepchnięcia, półbeczki, beczki, odbicia jedną nogą).
4. Nauka podstaw hamowania w czasie jazdy do przodu różnymi sposobami (hamowanie pługiem, półpługiem, nogą z tyłu, bokiem).
5. Technika wykonywania przysiadu w czasie jazdy do przodu.
6. Nauka jazdy wężykiem na dwóch nogach do przodu.
7. Technika jazdy na jednej nodze do przodu: w pozycji bociana, z nogą wolną z przodu, z tyłu, z boku.
8. Technika jazdy w tył różnymi sposobami (odepchnięcia, półbeczki, beczki, odbicia jedną nogą).
9. Nauka podstaw hamowania w czasie jazdy do tyłu różnymi sposobami.
10. Technika wykonania przysiadu w czasie jazdy do tyłu.
11. Technika jazdy na jednej nodze do tyłu: w pozycji bociana, z nogą wolną z przodu, z tyłu, z boku.
12. Nauka jazdy na łukach do przodu na dwóch nogach i na jednej nodze (półłuki wewnętrzne i zewnętrzne).
13. Nauka jazdy wężykiem na dwóch nogach do tyłu.
14. Nauka wykonywania przekładanki w przód (w obu kierunkach).
15. Nauka wykonywania przekładanki w tył (w obu kierunkach).
16. Nauka jazdy przekładanki po ósemce.
17. Nauka przejścia z jazdy w przód do jazdy w tył po kole różnymi sposobami (w obu kierunkach).
18. Nauka jazdy na łukach do tyłu na dwóch nogach i na jednej nodze (półłuki wewnętrzne i zewnętrzne).
19. Nauka wykonywania podskoków na dwóch nogach w czasie jazdy do przodu i do tyłu.
20. Nauka wykonywania podskoków na dwóch nogach ze zmianą kierunku jazdy.
21. Nauka zmiany kierunku po prostej na dwóch nogach w czasie jazdy do przodu i do tyłu.
22. Technika wykonywania trójki przodem wewnątrz (na prawej i lewej nodze).
23. Technika wykonywania trójki przodem zewnątrz (na prawej i lewej nodze).
24. Technika wykonywania piruetu na dwóch nogach.
25. Nauka wykonywania jaskółki po prostej w czasie jazdy do przodu i do tyłu.
Dodatkowo:
Gry i zabawy na lodzie (doskonalające jazdę do przodu, do tyłu, jazdę po łukach, zmianę kierunku, hamowanie).
Nauka jazdy synchronicznej (odbicia, przekładanki, blok, jazda na jednej nodze w pozycji bociana, jaskółki, koło, wheel, mijanki).

Polecane artykuły

Skip to content