Klauzula RODO

Klauzula RODO

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji bądź wyrażające chęć złożenia aplikacji, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacyjnych oraz o umieszczenie poniższej zgody w CV:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o., ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników w PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

Polecane artykuły

Skip to content