INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Projekt Kępno Sp. z o.o. wyraża ubolewanie z powodu zdarzenia, które miało miejsce w dniu 10/10/2018 ok. godz. 19.30 tuż po zakończeniu zajęć sportowych prowadzonych na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej w Kępnie przez Akademię REISSA a polegającego na przedwczesnym wyłączeniu oświetlenia obiektu przez pracownika zaplecza sportowego. Jednocześnie Zarząd przeprasza opiekunów i dzieci, które mogły poczuć się pokrzywdzone w wyniku tego incydentu.

Pracownikowi, który zawinił wystąpieniu opisanego wyżej incydentu Zarząd zwrócił uwagę za niewłaściwe zachowanie z pouczeniem, że w przypadku ponownego uchybienia obowiązkom pracowniczym zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Na tak łagodne stanowisko Zarządu miało wpływ oficjalne wystąpienie organizatora zajęć sportowych i najemcy obiektu sportowego Akademii Piłkarskiej REISSA, która stanęła w obronie pracownika i kategorycznie odcięła się od trwającej aktualnie w mediach społecznościowych krytyki Spółki.
Jednocześnie Zarząd uprzejmie prosi użytkowników infrastruktury sportowej o bieżące zgłaszanie Kierownikowi Zarządzającemu Obiektami Sportowymi ewentualnych uchybień w realizacji usług oraz wszelkich incydentów.

Polecane artykuły

Skip to content