INFORMACJA !

INFORMACJA !

INFORMACJA !

W związku z zamieszczonym dnia 29.05.2019 r. przez Radio SUD artykułem „Projekt Kępno wymusiła usunięcie archiwalnej strony KOSiR”, a także eskalowaniem pomówień i nieprawdziwych informacji na stronach FB radia, oświadczam,  że Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. przez swojego pełnomocnika wezwała Pana Marka Kłoczaniuka do zaprzestania działań bezprawnych mogących mieć znamiona czynu zabronionego. Osoba ta dokonała bowiem na fanpage KOSIR-u na FB (strony o statusie strony archiwalnej) publikacji informacji, które nie są powiązane z następcą prawnym KOSIR czyli Spółką Projekt Kępno. Pan Marek Kłoczaniuk był likwidatorem zakładu budżetowego KOSIR i z dniem formalnej likwidacji powinien wszelkie prawa materialne i niematerialne przekazać do Miasta i Gminy Kępno lub Spółki Projekt Kępno (w tym właśnie administrację ww. stroną). Z powyższego obowiązku się nie wywiązał prowadząc za pomocą tego profilu działania wprowadzające w błąd czytelników, sponsorów i uczestników naszych  imprez o charakterze sportowym. Wobec powyższego, Zarząd Spółki Projekt Kępno zobowiązany był do wezwania  w/w osoby do zaprzestania działań mających na celu wprowadzanie w błąd adresatów przekazu medialnego i wykasowania profilu FB w kształcie, który został zmodyfikowany i zawłaszczony po dniu 31 marca  2018 r. czyli po dniu formalnej likwidacji KOSIR. Brak przekazania uprawnień administratora profilu oraz wykasowanie archiwum i dorobku KOSIR w kształcie, który usankcjonowany był na dzień 31 marca 2018 r. stanowić może kolejny element działania na szkodę Gminy Kępno oraz Spółki Projekt Kępno sp. z o.o. – następcy prawnego KOSIR.

 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Redakcja Radia Sud nie kontaktowała się z Zarządem Spółki Projekt Kępno na okoliczność zamieszczenia artykułu w celu wysłuchania stanowiska drugiej strony do czego zobowiązuje ją z art. 12 prawa prasowego.

 

Wszystkie osoby zaniepokojone zniknięciem materiałów archiwalnych z imprez organizowanych przez KOSiR uspokajam, że wszystkie zdjęcia z komputerów służbowych pracowników  zlikwidowanego KOSiR-u oraz ww. fanpage na FB już dawno zostały zgrane na dysk, zabezpieczone i są w posiadaniu Spółki. W przypadku zdjęć zbiorowych i gdzie nie mają zastosowania wymogi RODO będzie je można nawet znaleźć w galerii archiwalnych zdjęć na nowej stronie www.pk.kepno.pl.

 

 

Zarząd Spółki PROJEKT Kępno Sp. z o.o.

Polecane artykuły

Skip to content