Czerwiec 2, 2017 Ogłoszenie II przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Czerwiec 2, 2017 Ogłoszenie II przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. dnia 02 czerwca 2017r. ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kępnie – etap I”.

Informacja i materiały dotyczące postępowania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o.

Polecane artykuły

Skip to content