2.000.000 dotacji na krytą pływalnię

2.000.000 dotacji na krytą pływalnię

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. pozyskała dotację bezzwrotną w kwocie 2.001300,00 zł na budowę krytej pływalni w Kępnie – etap I. Wniosek został złożony pod koniec czerwca bieżącego roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017” i po pozytywnej ocenie otrzymał rekomendację do wsparcia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dnia 7 grudnia br. Prezes Zarządu Spółki – Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Kępno – Piotra Psikusa, podpisała w Warszawie umowę o dotację. W dniu 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Spółki Projekt Kępno odbyła się konferencja prasowa dot. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tym samym montaż finansowy dla tej inwestycji poza wkładem własnym spółki zgromadzonym na mocy kolejnych dokapitalizowań, wreszcie obligacjami przychodowymi, które w żaden sposób nie obciążają budżetu i nie wpływają na wskaźniki zadłużenia Gminy Kępno, obejmie także tak wyczekiwaną dotację bezzwrotną, która w latach budżetowych 2018 i 2019 trafi na konto Spółki. Ponad dwumilionowa dotacja została wyliczona na mocy wskaźnika G1 (to wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin), które prezentuje corocznie Ministerstwo Finansów. Z racji, że dla Gminy Kępno wskaźnik ten jest dość wysoki, kwota dotacji to maksymalny poziom wsparcia jaki Spółka Projekt Kępno mogła otrzymać. Poza tym ograniczenia regulaminu konkursu wskazywały, że z dotacji współfinansowane mogą być wyłącznie koszty dotyczące części sportowej obiektu, a zatem pełnowymiarowa niecka basenu sportowego, przynależna widownia, dźwig osobowy przeznaczony również dla osób niepełnosprawnych i przyległe sanitariaty i szatnie.
Planowana od lat przez Miasto i Gminę Kępno inwestycja polegająca na budowie krytej pływalni w Kępnie, której to inwestorem pozostaje spółka celowa Projekt Kępno Sp. z o.o. – jest inwestycją o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej w naszym regionie. Dzięki temu, że będzie to jedyny taki obiekt w powiecie kępińskim udało się otrzymać dotację choć alokacja środków była bardzo mała. Wsparcie środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozwoli nie tylko na dalsze rozszerzanie bazy sportowej w Kępnie, ale promocję sportów wodnych i szeroko pojętej aktywizacji ruchowej. Ponadto, pozwoli na stworzenie wreszcie spójnej sieci obiektów sportowych i kompleksowej oferty sportowej dla mieszkańców tej części Wielkopolski, ale przede wszystkim – na wdrożenie programu nowych zajęć sportowych (w tym tak potrzebną naukę pływania dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kępińskiego) i walkę z wadami postawy u dzieci młodzieży. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zakończona w tym roku kompleksowa termomodernizacja hali sportowej przy ul. Sportowej (gdzie znajduje się także siedziba Spółki Projekt Kępno), także zrealizowana została przy wsparciu ze środków krajowych będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.
Zarządcą obiektów sportowych po likwidacji Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie Spółka Projekt Kępno.

Polecane artykuły

Skip to content