Siedziba biura

Adres: ul. Ratuszowa 12, 63-600 Kępno

Godziny funkcjonowania biura:
Poniedziałek – Piątek – 8:00 – 17:00,
Kierownik : Mariusz Tomczyk
Telefon: 62 78 28 778
E-mail: spp@pk.kepno.pl

W Biurze stref płatnego parkowania można załatwić wszystkie sprawy związane z korzystaniem ze stref (zakup kart abonamentowych, wnoszenie opłat dodatkowych, zgłaszanie reklamacji, zgłaszanie niesprawności parkometrów itp.).

IMG_20190412_100644

Mapa

kliknij w mapkę aby powiększyć

mapa-spp-poprawiona

Pobierz Aplikacje

Dzięki aplikacji możesz wygodnie płacić telefonem w dowolnym miejscu. Zobacz instrukcje instalacji poniżej.

Aplikacja e Park 

Strefy i ceny

Zgodnie z uchwałą nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 r. obszar stref płatnego parkowania od 1 września 2015 r. wyznaczają:

1) pasy drogowe następujących ulic:

  1. a) Ks. Piotra Wawrzyniaka – od ul. Mickiewicza do ul. Obr. Pokoju,
  2. b) Lipowa,
  3. c) Pocztowa,
  4. d) Poniatowskiego – od ulicy Warszawskiej do Alei Marcinkowskiego,
  5. e) Rynek – z wyłączeniem południowej pierzei Rynku,
  6. f) Sienkiewicza – odcinek wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 1,
  7. g) Staszica – odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Pocztowej,
  8. h) Warszawska – od Rynku do Alei Ludwika Zamenhofa.

2) parkingi przy ulicach Polnej i Rzeźnickiej,

3) parking u zbiegu ulic: Ks. P. Wawrzyniaka, Gen. Sikorskiego i Szpitalnej.

 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 r. stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wnoszone w parkomatach od 1 września 2015 r. wynoszą:

1) za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł,

2) za drugą godzinę postoju – 2,40 zł,

3) za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł,

4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju (powyżej trzech godzin) – 2,00 zł.

Minimalny opłacony czas parkowania w strefach płatnego parkowania wynosi 30 minut za kwotę 1,00 zł.

Sposoby pobierania opłat:

Podstawowym sposobem pobierania opłat za postój pojazdów są parkomaty, w

których opłatę można wnosić monetami.

Ponadto wprowadzono alternatywne sposoby płatności przy użyciu telefonów

komórkowych poprzez operatora mobilnego ePARK oraz kartą płatniczą

poprzez czytnik umieszczony w parkomacie.

 

Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą też być wnoszone w postaci opłat zryczałtowanych (abonamenty). Opłaty te od 1 września 2015 r. wynoszą:

1) karta abonamentowa jednotygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 60,00 zł,

2) karta abonamentowa dwutygodniowa upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 110,00 zł,

3) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania – 220,00 zł,

4) karta abonamentowa miesięczna upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania z wyłączeniem Rynku – 80,00 zł,

5) abonament roczny (identyfikator mieszkańca) za parkowanie na drogach publicznych sąsiadujących bezpośrednio z nieruchomością, w której zamieszkuje parkujący legitymujący się dokumentem potwierdzającym zameldowanie w strefie płatnego parkowania i posiadający pojazd na podstawie tytułu własności, współwłasności lub umowy leasingu – 120,00 zł.

6) za postój przez całą dobę na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. „koperta”) – karta abonamentowa parkingowa roczna – 3.000,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej:

a/ 25zł- w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia (w przypadku wpłaty przelewem na konto bankowe, liczy się data wpływu na konto)

b/ 50zł- po upływie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia

Opłaty dodatkowe za nieopłacony postój uiszcza się w gotówce w Biurze SPP lub opłaty te mogą być wpłacone na poniższy rachunek bankowy:

UMiG Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Numer rachunku bankowego BZ WBK: 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Uchwała

Projekt Kępno Sp. z o.o. zarządza SPP w Kępnie na podstawie Uchwały nr XLVIII/365/2017 w sprawie powierzenia spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie zadania własnego Gminy Kępno polegającego na świadczeniu usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poprzez zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna.

Wpisz szukaną frazę