Unieważnienie 1. przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Unieważnienie 1. przetargu na wykonawstwo robót budowlanych

Z końcem 2016 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem firm specjalizujących się w budowie obiektów basenowych w Polsce i za granicą. Niestety 4 oferty, które zostały złożone z końcem lutego 2017 r. w ramach I-go postępowania przetargowego przekroczyły zakładany budżet i wartości kosztorysowe projektu, dlatego przetarg zgodnie z przepisami […]

więcej
Pływalnia – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

Pływalnia – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jako inwestor pomyślnie zakończyła fazę projektową krytej pływalni w Kępnie. Na mocy decyzji nr 698/2016 Starosta Kępiński zatwierdził złożony w październiku 2016 r, projekt budowlany i w dniu 16 grudnia 2016 r, udzielił pozwolenia na budowę. Nadanie decyzji klauzuli ostateczności pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w której […]

więcej
Ogłoszenie pierwszego przetargu na wykonawstwo robót budowlanych dotyczących budowy krytej pływalni

Ogłoszenie pierwszego przetargu na wykonawstwo robót budowlanych dotyczących budowy krytej pływalni

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jako inwestor pomyślnie zakończyła fazę projektową krytej pływalni w Kępnie. Na mocy decyzji nr 698/2016 Starosta Kępiński zatwierdził złożony w październiku 2016 r, projekt budowlany i w dniu 16 grudnia 2016 r, udzielił pozwolenia na budowę. Nadanie decyzji klauzuli ostateczności pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w której […]

więcej
Skip to content