Przypominamy wszystkim zainteresowanym handlem na targowisku miejskim w Kępnie

Przypominamy wszystkim zainteresowanym handlem na targowisku miejskim w Kępnie

Przypominamy wszystkim zainteresowanym handlem na targowisku miejskim w Kępnie przy ul. Polnej, że zgodnie z zapisami ustawy:
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw NIE POBIERA SIĘ OPŁATY TARGOWEJ !
Zgodnie z Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170).
Funkcjonowanie kępińskiego targowiska w roku 2021 w okresie zimowym niezmiennie we wtorki i piątki w godzinach od 7.00 – 14.00
ZAPRASZAMY !

OPŁATY TARGOWE

Polecane artykuły

Skip to content