Pobór krwi

Pobór krwi

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią i tego projektu. Mamy też nadzieję, że ilość pobranej w Kępnie krwi przyczyni się do odzyskania niejednego zdrowia przez potrzebujące osoby. Warto podkreślić, że jako Spółka od wielu już lat wspieramy większość akcji zbiórki krwi prowadzonych w regionie i na stałe współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, udostępniając nieodpłatnie w każdy czwartek pomieszczenie salki gimnastycznej w budynku hali. Warto pomagać!

Polecane artykuły

Skip to content