Modernizacja obiektu przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie!

Modernizacja obiektu przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie!

Mamy to! Po ponad 10 latach intensywnego użytkowania kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie, doczeka się on modernizacji nawierzchni, nowego ogrodzenia oraz wymiany starego oświetlenia! Fakt ten cieszy nas tym bardziej, że na ów cel inwestycyjny Spółce Projekt Kępno udało się pozyskać dotację bezzwrotną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie aż 40% kwoty kosztów kwalifikowanych. Jeszcze w tracie oceny merytorycznej wniosku przeprowadzono skutecznie postępowania przetargowe, by dziś (na mocy zawartych już umów) wybrane firmy wykonawcze mogły przystąpić do zaplanowanych prac. Pod koniec marcu br. rozpocznie się wymiana ogrodzenia boisk wraz z wymianą piłkochwytów. W kwietniu, jeśli pozwoli aura nastąpi remont nawierzchni boiska do koszykówki i siatkówki oraz konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej. Ostatnim etapem modernizacji będzie wymiana opraw oświetleniowych na LED, która realizowana będzie w maju br.
Warto nadmienić, że zlokalizowany przy boiskach obiekt szatniowy przy ul. Nowowiejskiego, zarządzany także na co dzień przez naszą Spółkę a będący własnością Miasta i Gminy Kępno; także doczekał się remontu elewacji i zadaszenia. Wierzymy, że na przełomie maja i czerwca będzie można już podziwiać kompleks boisk wraz z przynależnym budynkiem w nowej odsłonie. A to dopiero początek zmian na tym terenie!

Polecane artykuły

Skip to content