AMFITEATR:

  • Najem obiektu wraz  z zapleczem – 1000zł za 1 dzień
  • Najem terenu przed amfiteatrem do 10m2 na cele rozrywkowe, handlowe i gastronomiczne – 2zł / godzina za każdy 1 m2 powierzchni
  • Najem terenu przed amfiteatrem powyżej 10m2 na cele rozrywkowe, handlowe i gastronomiczne – 1,50zł / godzina za każdy 1m2 powierzchni

TERENY PRZYLEGŁE DO OBIEKTÓW SPÓŁKI (w tym parkingi):

  • Najem powierzchni na cele rozrywkowe, handlowe i gastronomiczne wraz z dostępem do infrastruktury towarzyszącej – 1000 zł/ dzień

Wpisz szukaną frazę